Tarieven en terugbetaling

Tarieven

KINE PRAKTIJK KINE HUISBEZOEK OSTEOPATHIE
€ 34 € 37 € 55

Terugbetaling

  Tussenkomst
+remgeld
+ supplement
Tussenkomst RIZIV Ten laste van de patiënt
OMSCHRIJVING ZORG HONORARIUM** TUSSENKOMST RIZIV REMGELD PATIËNT SUPPLEMENT PATIËNT

Zittingen « 1 tot 9 » in praktijkkamer voor “courante” pathologie

Nomenclatuurcode* : 567011 – 567055 - 567092

RZV
V.T. €30

RZV € 17,82
V.T. €27,50

RZV € 12,18
V.T. € 2,50

RZV

Zittingen « 10 tot 18 » in praktijkkamer voor “courante” pathologie

Nomenclatuurcode* : 560011 – 560114- 567210

RZV
V.T. € 30

RZV € 17,82
V.T. € 27,50

RZV € 12,18
V.T. € 2,50

RZV

Zittingen in praktijkkamer voor zware pathologie “E”

Nomenclatuurcode* : 560652 – 560770 - 560895

RZV
V.T. € 30

RZV € 19,59
V.T. € 28,62

RZV € 0,41
V.T. € 1,38

RZV

Zittingen « 1 tot 20 » in praktijkkamer voor functionele acute pathologie “Fa”

Nomenclatuurcode* : 567276 – 567291 - 567313

RZV
V.T. € 30

RZV € 18,38
V.T. € 28,00

RZV € 11,62
V.T. € 2,00

RZV

Zittingen « 1 tot 60 » in praktijkkamer voor functionele chronische pathologie “Fb”

Nomenclatuurcode* : 563614 – 563710 - 563813

RZV
V.T. € 30

RZV € 18,38
V.T. € 28,00

RZV € 11,62
V.T. € 2,00

RZV

Zittingen in praktijkkamer in het kader van perinatale kinesitherapie

Nomenclatuurcode* : 561595 – 561610 - 561632

RZV
V.T. € 30

RZV € 17,82
V.T. € 27,50

RZV € 12,18
V.T. € 2,50

RZV

*Dit zijn de nomenclatuurcodes voor ambulante patiënten in de praktijk, afhankelijk van de locatie van de praktijk.

** In geval van bijzondere eisen van de rechthebbende kan een bijkomende kost van toepassing zijn. Onder “bijzondere eisen” wordt verstaan : als de behandeling moet worden verricht vóór 8 uur of na 19 uur, of als de behandeling op een wettelijke feestdag of tijdens het weekeinde wordt verricht, behalve op uitdrukkelijk voorschrift van de arts, waarin staat dat de behandeling moet worden uitgevoerd op één van de hierboven vermelde dagen.
Voor RZV is de kinesiterapeut in geen geval verplicht om de tarieven van het RIZIV te respecteren (tarieven vastgelegd in de nationale overeenkomst : RIZIV-bijdrage + remgeld) en kan hij dus supplementen aanrekenen die hij vrij kan bepalen na kennisgeving aan de rechthebbende.

Wanneer een niet-geconventioneerde kinesitherapeut de derdebetalersregeling toepast, is hij verplicht de tarieven van het RIZIV te respecteren.


MEER INFO TERUGBETALING

RIZIV

Wij voegen eveneens een link toe naar de site van het RIZIV. Hier kan u extra info terugvinden betreffende de erelonen en terugbetalingstarieven per behandelsessie.


INFO ERELONEN EN TERUGBETALINGSTARIEVEN

Het terugbetalingstarief osteopathie is bepaald op 10 tot 12,5 euro, de eerste 5 behandelingen, afhankelijk van bij welk ziekenfonds u aangesloten bent.

De patiënt kan zich voor de verdere terugbetaling van kinesitherapie en osteopathie verzekeren.

Er bestaat bij DKV onder de hospitalisatieverzekering voor extra ambulante kosten, DKV daily premium genoemd. Mits een betaling van een jaarlijkse premie, afhankelijk van de leeftijd, kan je tot 80 procent van deze kosten terugbetaald krijgen. Ook Alan en AG Insurance beschikken over verzekeringen die onkosten van osteopathie en kinesitherapie terugbetalen.

Heeft u toch nog een administratieve vraag? Contacteer ons dan telefonisch of stuur gerust een mailtje naar puurtotaalbvba@gmail.com

Annulatie afspraak

Afspraken worden enkel telefonisch gemaakt. Afspraken kunnen tot 24u voor de effectieve prestatie kosteloos telefonisch of schriftelijk per email worden geannuleerd met verwijzing naar een reden. Annuleringen via berichtjes, DM, via facebook, instagram of andere kanalen worden niet aanvaard. Bij annulatie binnen 24 uur voor de afspraak, behoudens ziekte of overmacht, wordt een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht. De vergoeding dient te worden betaald voordat verdere afspraken worden ingepland. Bij meermaalse niet tijdige annulering, kunnen verdere afspraken geweigerd worden. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat op de afspraak aankomt, kan de behandeling niet meer doorgaan en zal eveneens de vergoeding worden aangerekend. De vergoeding is gelijk aan de prijs van de geplande behandeling. De zorgverlener is een gelijkaardige vergoeding verschuldigd in het geval hij, behoudens ziekte of overmacht, de overeenkomst te laat annuleert.